Eddy Soetewey

Ik ben geboren in 1969 en sinds 1996 woonachtig in Niel. Ik voel me intussen een echte Nielenaar en wil deze gemeente dan ook niet meer verlaten.

Sinds 2013 heb ik de eer en het genoegen om als schepen en voorzitter van de gemeenteraad mee het beleid in Niel te mogen bepalen namens mijn partij, de N-VA. Met N-VA hebben wij de afgelopen 6 jaar gezorgd voor de nodige verandering en we willen deze verderzetten om te blijven zorgen voor een veilige thuis in een Welvarend Niel.

Als schepen heb ik kunnen kiezen voor de beleidsdomeinen die mij het nauwst aan het hart liggen. Hierin tracht ik onze beloften van 2012 maximaal na te komen. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste verwezenlijkingen binnen mijn bevoegdheidsdomeinen:

 • Onderwijs:
  • Renovatie en energievriendelijk maar ook toegankelijk maken van de bestaande schoolgebouwen.
  • Bouw van een nieuwe campus staat in de steiger. Nog deze zomervakantie wordt het voormalige petanquegebouw achter den Tighel gesloopt om meteen daarop volgend te starten met de nieuwbouw.
 • Kinderopvang
  • Via de 3de opvanglocatie (’t Speelpaleis in de Sint Hubertusschool) garanderen we een opvangplaats voor elk kind.
  • Niet enkel ruimere openingsuren maar ook een ganse zomervakantie geopend want ook in de maanden juli en augustus is kinderopvang nodig voor de werkende ouders.
 • Cultuur
  • Uitbreiding van het culturele aanbod met onder andere de Muziekbijoekes.
  • Toetreding tot IVEBICA maar met behoud van een bibliotheek te Niel.
 • Kunstonderwijs
  • Voortbestaan van zowel de KAN als de Academie voor Muziek en Woord te Niel zijn gegarandeerd!
 • Informatie en communicatie
  • Digitale infoborden voor een vlottere communicatie.
  • Rechtstreekse communicatie met de burger via de wijkbezoeken.
 • Erediensten
  • Gelijke behandeling van de vrijzinnige jeugd als van de vormelingen bij hun vieringen.
  • Pastorie Hellegat omgevormd tot woongelegenheden maar ook aan de  herbestemming pastorie Centrum en kerk Sint Jozef te Hellegat wordt gewerkt.

Ik ben bijzonder trots op deze verwezenlijkingen maar mijn werk is nog niet afgelopen. In 6 jaar kan je dan ook niet rechtzetten wat er de vorige 66 jaar is misgelopen. Daarom reken ik opnieuw op uw stem!

Naast schepen ben ik ook nog actief in het onderwijs. Sinds mijn schepenambt wel nog maar voor 3/5de om beide functies correct te kunnen uitvoeren. Als leerkracht (wiskunde) streef ik er net als schepen naar om iedereen maximale ontwikkelingskansen te geven. Hierbij oog hebbende voor ieders talenten, aandachtspunten en bekommernissen. Elk talent laten schitteren is dan ook mijn moto, zowel op school als in de gemeente!

 

Eddy Soetewey.