Cultuur

Cultuur en kunstonderwijs

Als N-VA willen we een gediversifieerd cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Voorbeelden hiervan zijn de Muziekbijoekes (nieuw sinds 2013!), Muziek aan de boorden van de Rupel maar ook een 11-juli-viering en een waardige 11-november herdenking. 

Verder investeren we in een degelijk kunstonderwijs. Om de toekomst van de KunstAcademie Niel te verzekeren hebben we deze omgevormd tot een gemeentelijke vzw. 

Sinds 2018 maken we deel uit van IVEBICA, een voor Vlaanderen uniek samenwerkingsverband waarin 3 gemeenten (Hemiksem, Schelle en Niel) hun 3 belangrijkste culturele beleidsdomeinen (bibliotheek, cultuur en academie voor muziek en woord) samenbrengen.

Sinds 2016 beschikken we in onze bibliotheek over een zelfuitleensysteem, een systeem dat ook in Hemiksem ingevoerd wordt. Vanaf 2018 geldt één lidmaatschap voor beide bibliotheken wat het aanbod nog vergroot.

We blijven echter gaan voor het behoud van een bibliotheek te Niel, meer nog een nieuwe bibliotheek wordt ingepland in het Nielderhoff (binnengebied achter Carrefour).

Tot slot hebben we ook het subsidiëringssysteem voor de culturele verenigingen reeds geobjectiveerd, één van de doelstellingen van het beleidsplan 2013-2018.

Cultuur verbindt mensen en daarin investeren we graag!

 

Nieuws over dit onderwerp

Historisch Van Peteghem-orgel wordt gerestaureerd

In de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk is er de komende maanden geen orgelmuziek meer te horen. Het historische Van Peteghem-orgel, bijna 250 jaar oud, krijgt een verjongingskuur. De restauratie neemt …

Culturele samenwerking met Hemiksem en Schelle

Niel is officieel toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ivebica, met Hemiksem en Schelle. Cultuurbeleid, bibliotheek en muziekacademie komen samen onder één koepel. Tijdens een …