Erediensten

Erediensten

Als gemeentebestuur wensen wij respect op te brengen voor elke levensbeschouwing. Dit heeft ons er in 2013 toe aangezet om niet enkel de gevierden van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd in de bloemetjes te zetten maar ook onze vormelingen.

Aan de pastorij van Hellegat wordt een woonbestemming toegekend ook voor de pastorij centrum wordt een nieuwe bestemming gezocht. 

Verder wordt er in samenwerking met de verenigingen gezocht naar een herbestemming voor de kerk Sint Jozef te Hellegat (planning 2022). Hierbij worden we ondersteund door de Vlaamse Bouwmeester, het projectbureau Herbestemming Kerken en het studiebureau Tracé.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Kerkfabriek en met het nodige respect voor het historisch karakter van deze gebouwen.