Nieuws

Op 6 september 2023, over deze onderwerpen: Milieu, Afvalbeheer, Afvalbeleid, Afvalverwerking

Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen. Ook de kostprijs voor een rol kleine huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast naar 17,5 €. Daarnaast wordt bekeken welke flankerende maatregelen genomen moeten worden …

Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen. Ook de kostprijs voor een rol kleine huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast naar 17,5 €.  Daarnaast wordt bekeken welke flankerende maatregelen genomen moeten …

Op 2 juli 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs, Onderwijs en jeugd

Schepen Soetewey bevoegd voor onderwijs: "Reeds sinds 2020 organiseren wij als gemeente de Zomerschool en dit tot grote tevredenheid van de deelnemers. Steevast horen wij dat ze veel hebben bijgeleerd maar ook een fijne tijd beleefd hebben. Wij zullen de Zomerschool dan ook blijven organiseren en …

Meer dan 16.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 206 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. Door positieve ervaringen tijdens vorige jaren en door het extra inzetten op de …

Op 22 juni 2023, over deze onderwerpen: Milieu, Onderwijs, Klimaat

Nielse leerlingen maken bijenhotels! …

Bijen hebben als bestuivers een cruciale rol in de natuur, maar ze vinden alsmaar moeilijker voedsel en een geschikte nestplek. Daarom daagde ons lokaal bestuur de Nielse scholen uit om naar aanleiding van de Week van de Bij (28 mei – 4 juni) het creatiefste bijenhotel te bouwen. 5 klassen gingen de …