Nieuws

Op 11 januari 2024, over deze onderwerpen: Verkiezingen

Huidig 1ste schepen van N-VA Niel Eddy Soetewey stopt eind 2024 met politiek: “Het is nu tijd voor de nieuwe generatie.” …

Huidig 1ste schepen van N-VA Niel Eddy Soetewey stopt eind 2024 met politiek: “Het is nu tijd voor de nieuwe generatie.” Schepen Eddy Soetewey (N-VA): Het was geen makkelijke beslissing om te nemen maar toch kijk ik terug met een tevreden gevoel. Ik ben trots op alle zaken die ik heb kunnen …

Op 10 januari 2024, over deze onderwerpen: Openbaar groen, Begraafplaatsen, Begraafplaatsen en Erediensten

Vol trots delen we graag mee dat Niel de 4de plaats behaalde met onze “sterrenweide” en de 5de plaats behaalde met “De Kil” en “Oud Veer”! Dit als kleine gemeente tussen de grootsteden als Antwerpen, Brugge en Gent. Onze beide schepenen zijn dan ook enorm trots op de behaalde resultaten. Een …

Niel zet zich op de kaart tijdens de Openbaar Groen Awards! Vol trots delen we graag mee dat Niel de 4de plaats behaalde met onze “sterrenweide” en de 5de plaats behaalde met “De Kil” en “Oud Veer”! Dit als kleine gemeente tussen de grootsteden als Antwerpen, Brugge en Gent. Onze beide schepenen …

Op 6 september 2023, over deze onderwerpen: Milieu, Afvalbeheer, Afvalbeleid, Afvalverwerking

Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen. Ook de kostprijs voor een rol kleine huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast naar 17,5 €. Daarnaast wordt bekeken welke flankerende maatregelen genomen moeten worden …

Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen. Ook de kostprijs voor een rol kleine huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast naar 17,5 €.  Daarnaast wordt bekeken welke flankerende maatregelen genomen moeten …