Informatie - Communicatie

Als N-VA kiezen we resoluut voor een transparant beleid waar communicatie met de burger centraal staat. Voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten hieromtrent zijn de digitale infoborden, het verhoogd aantal buurtvergaderingen en info-avonden en de wijkbezoeken. Op deze manier willen we ter plaatse vernemen wat de bekommernissen van de Nielenaar zijn.

Ook Niel Echo hebben we informatiever gemaakt en op de gemeentelijke website kan u naast het beleidsplan ook de agenda en memorie van toelichting van de raden terugvinden.

Het e-loket is reeds uitgebreid maar we zijn er nog niet. We plannen een nieuwe website,  zetten nog sterker in op de nieuwe media zoals Facebook en Twitter maar ook een eigen gemeente-app (actief in 2016) zit in de pijplijn.  

Nieuws over dit onderwerp

Volg jij N-VA Niel al op de Niel APP ?

Volg jij ons al in de Niel-APP ?  Neen ? Geen probleem. We leggen hieronder uit hoe je ons kan volgen in 5 eenvoudige stappen. Via de APP heb je de meeste informatie over onze partij snel bij de hand …

Inwoners uiterst tevreden over hun thuishaven

Het gemeentebestuur van Niel vroeg aan de leerlingen van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen een onderzoek uit te voeren over hoe de burger de gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening in …