Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 februari 2018

Provinciebesturen voeren een eigen beleid binnen de grenzen van de provincie. De taken van een provincie werden vastgelegd in het provinciedecreet.   Ten laatste op 1 januari 2018 zullen de provincies geen taken meer uitvoeren in het kader van cultuur, jeugd, sport of welzijn (persoonsgebonden …

Op 31 januari 2018

“Het is mijn grootste uitdaging om Niel voor jong én oud aantrekkelijk te maken.” Naïda is met haar 25 jaar ons jongste vrouwelijke lid van de afdeling. In haar dagelijkse leven is ze administratief bediende in de juridische sector. Naast haar job is deze jonge dame partner van Raf en mama van hun …

Op 21 januari 2018

  We konden dit jaar spreken van een recordopkomst en dat stemt ons hoopvol naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Schepen Eddy Soetewey verwelkomde al de aanwezigen, bracht hen de beste wensen namens het bestuur over maar deed meteen ook een warme oproep naar deze 14 oktober. De …

Op 23 december 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zegde de Vlaamse regering afgelopen vrijdag haar steun toe aan het LOG!VILLE project op het Wetenschapspark van Niel.  Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de Speerpuntcluster voor de logistieke sector en de …

Op 18 december 2017

Het is natuurlijk een utopie om alles te kunnen realiseren wat je wil. In de veronderstelling dat er genoeg geld vrij ter beschikking is,  verkiezen we investeringen in “aangenaam wonen en leefbare mobiliteit” binnen Niel. Dit omwille van het feit dat men hiervoor niet kan rekenen op …

Op 22 november 2017

Jeroen Van Ranst is de benjamin van onze N-VA-afdeling. Hij sloot zich aan bij het bestuur in februari. Een logische keuze, want hij was altijd al in politiek geïnteresseerd. N-VA Niel is bovendien blij dat we beroep kunnen doen op zijn kennis van de sociale media. “Dit wordt steeds belangrijker …