Blikvangers

  • vlaamse regering steunt logville logistiek demonstratiecentrum op wetenschapspark Niel

    Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zegde de Vlaamse regering afgelopen vrijdag haar steun toe aan het LOG!VILLE project op het Wetenschapspark van Niel.
  • Bestuurslid in de kijker: Jeroen Van Ranst

    Jeroen Van Ranst is de benjamin van onze N-VA-afdeling. Hij sloot zich aan bij het bestuur in februari. Een logische keuze, want hij was altijd al in politiek geïnteresseerd. N-VA Niel is bovendien blij dat we beroep kunnen doen op zijn kennis van de sociale media.
  • N-VA gunt glimp van verkiezingslijst

    N-VA Niel schreef dinsdag een persconferentie uit en lichtte alvast een tipje van de sluier op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Stefan Verbeeck wordt lijsttrekker en Eddy Soetewey lijstduwer.

Nieuws

Op 23 december 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zegde de Vlaamse regering afgelopen vrijdag haar steun toe aan het LOG!VILLE project op het Wetenschapspark van Niel.  Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de Speerpuntcluster voor de logistieke sector en de …

Op 18 december 2017

Het is natuurlijk een utopie om alles te kunnen realiseren wat je wil. In de veronderstelling dat er genoeg geld vrij ter beschikking is,  verkiezen we investeringen in “aangenaam wonen en leefbare mobiliteit” binnen Niel. Dit omwille van het feit dat men hiervoor niet kan rekenen op …

Op 22 november 2017

Jeroen Van Ranst is de benjamin van onze N-VA-afdeling. Hij sloot zich aan bij het bestuur in februari. Een logische keuze, want hij was altijd al in politiek geïnteresseerd. N-VA Niel is bovendien blij dat we beroep kunnen doen op zijn kennis van de sociale media. “Dit wordt steeds belangrijker …