Erediensten

Als gemeentebestuur wensen wij respect op te brengen voor elke levensbeschouwing. Dit heeft ons er in 2013 toe aangezet om niet enkel de gevierden van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd in de bloemetjes te zetten maar ook onze vormelingen.

Aan de pastorij van Hellegat wordt een woonbestemming toegekend (verbouwingswerken afgerond in 2016) en dit alles in respect met het historisch karakter van de kerk en de pastorij.