Cultuur

Cultuur en kunstonderwijs

Als N-VA willen we een gediversifieerd cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Voorbeelden hiervan zijn de Muziekbijoekes (nieuw sinds 2013!), Muziek aan de boorden van de Rupel maar ook een 11-juli-viering en een waardige 11-november herdenking.

Verder investeren we in een degelijk kunstonderwijs. Om de toekomst van de KunstAcademie Niel te verzekeren hebben we deze omgevormd tot een gemeentelijke vzw. Ook in onze Academie voor Muziek en Woord blijven we investeren.

Van onze bibliotheek wensen we een belevingsbibliotheek te maken. De realisatie hiervan laat nog even op zich wachten want is gekoppeld aan de realisatie van het “binnengebied”. Intussen hebben we er al wel voor gezorgd dat ook nieuwe informatiedragers zoals CD’s en CD-rom’s gratis kunnen ontleend worden. In afwachting van een nieuwe bib zetten we in op een zelfuitleensysteem (actief in 2016).

Tot slot hebben we ook het subsidiëringssysteem voor de culturele verenigingen reeds geobjectiveerd, één van de doelstellingen van het beleidsplan 2013-2018.

Nieuws over dit onderwerp

Culturele samenwerking met Hemiksem en Schelle

Niel is officieel toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ivebica, met Hemiksem en Schelle. Cultuurbeleid, bibliotheek en muziekacademie komen samen onder één koepel. Tijdens een …