Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen.

Op 6 september 2023, over deze onderwerpen: Milieu, Afvalbeheer, Afvalbeleid, Afvalverwerking

Het gemeentebestuur van Niel beslist om vanaf 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden tijdelijk opnieuw wekelijks op te halen. Ook de kostprijs voor een rol kleine huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast naar 17,5 €.  Daarnaast wordt bekeken welke flankerende maatregelen genomen moeten worden om het restafvalcijfer te doen dalen en de doelstellingen opgelegd door het Vlaams Materialenplan te behalen. 

Wekelijkse ophaling vanaf zomer 2024 

Eind 2022 besliste het Nielse gemeentebestuur om vanaf 2023 het huisvuil en het gft het hele jaar door om de twee weken op te halen. Dit volgt de beleidslijn van Igean, bovendien voerden 22 van de 28 besturen die voor hun afvalophaling aangesloten zijn bij IGEAN die tweewekelijkse ophaling reeds met succes in. Recent werd echter duidelijk dat de inwoners van Niel, vooral bij warm weer, problemen ervaren met deze omschakeling. Daarom drong het Nielse gemeentebestuur bij IGEAN aan om tijdelijk vanaf de zomer van 2024 het huisvuil en het gft in de maanden juni tot en met september wekelijks op te halen. Ondertussen maakt het Nielse gemeentebestuur samen met Igean werk van flankerende maatregelen. Die maatregelen moeten het mogelijk maken om, net zoals in de andere gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied, een tweewekelijkse ophaling ook voor de Nielenaar werkbaar te maken. 

Quote Erik Broeckx, voorzitter IGEAN milieu & veiligheid en burgemeester Mortsel: “Het is begrijpelijk dat overstappen naar een tweewekelijkse ophaling voor de fractie huisvuil voor bezorgdheid zorgt, zeker ook in een stad als Mortsel waar heel wat inwoners in een appartement wonen of niet over een tuin beschikken. In het voorjaar van 2021 zijn we met de nieuwe ophaalregeling gestart. Twee zomers later kan ik stellen dat onze inwoners deze overgang goed hebben verwerkt en zonder noemenswaardige problemen het huisvuil ook in de zomerperiode bewaren tot de tweewekelijkse ophaling.”  

Quote Tom De Vries, burgemeester Niel: “We hebben het signaal van de inwoners duidelijk gehoord en we willen daaraan tegemoetkomen. We hebben dit terug op de tafel gelegd bij Igean. Zij hebben begrip voor ons standpunt en werkten constructief mee aan deze oplossing. Volgende zomer komt er terug een wekelijkse ophaling. Daarnaast maken we volop werk van flankerende maatregelen om de door Vlaanderen opgelegde restafvaldoelstellingen te behalen." 

Quote Kelly Breugelmans, schepen van milieu en klimaat Niel: "We hadden onze inwoners beloofd de beslissing om over te schakelen naar een 2wekelijkse ophaling te evalueren. We komen hiermee onze belofte na en zijn samen met Igean aan de slag gegaan om tijdelijk een oplossing te kunnen bieden aan de bezorgdheden zodat we tijd hebben om een voldoende aanbod aan flankerende maatregelen uit te werken."

Daling kostprijs kleine huisvuilzak 30 liter 

Een aantal inwoners kaartten ook de prijszetting van de huisvuilzakken. Een kleine grijze huisvuilzak is momenteel in verhouding duurder dan een grote huisvuilzak. Om te vermijden dat hierdoor te veel materiaal bij het huisvuil belandt dat eigenlijk apart gesorteerd moet worden, heeft de gemeente beslist om de prijs van de kleine huisvuilzakken te verlagen zodat deze in verhouding evenveel kosten als de grote. Een rol van 20 huisvuilzakken van 30 liter wordt aangepast van 26 € naar 17,5 €. 

Met deze beslissingen wenst het Nielse gemeentebestuur tegemoet te komen aan de vraag van haar inwoners. Het gemeentebestuur mag de doelstellingen die opgelegd zijn door het Vlaamse materialenplan hierbij echter niet uit het oog verliezen.  

Daling restafvalcijfer blijft belangrijk werkpunt/aandachtspunt 

Ook in Niel moet het restafvalcijfer dalen. In 2022 werd in Niel gemiddeld 118 kg restafval per inwoner ingezameld. Dit moet tegen 2030 verminderen naar 90 kg. Deze daling zal voornamelijk gerealiseerd moeten worden door een daling van het huisvuil. Met de invoering van de tweewekelijkse afvalophaling had het gemeentebestuur reeds een stap in deze richting gezet. Deze stap wordt nu tijdelijk tijdens de zomermaanden teruggedraaid. Het gemeentebestuur zal samen met haar inwoners in de komende jaren echter extra maatregelen moeten nemen om in te zetten op de vermindering van de hoeveelheid huisvuil om de opgelegde doelstelling te bereiken.  

Quote schepen Breugelmans, Niel: “We staan voor een heleboel uitdagingen als gemeentebestuur, zeker ook wat afvalbeheer betreft. Als Nielenaren staan we samen voor de uitdaging om het restafvalcijfer met 28 kg per inwoner naar beneden te krijgen tegen 2030. De nadruk ligt op ‘samen’, want het is een inspanning die we met inwoners, IGEAN en ons bestuur de komende maanden verder uitwerken.”  

Goed sorteren als oplossing 

Correct sorteren is één van de manieren om deze doelstelling te bereiken. Alles in de juiste zak of container inzamelen zodat dit per fractie verwerkt kan worden. De kosten voor de verwerking van de verschillende fracties zijn verschillend. De verwerking van gft is goedkoper dan de verbranding van huisvuil. Daarom is het goedkoper om gft aan te bieden dan huisvuil. Van het ingezamelde gft wordt groene energie en compost gemaakt. Het opgehaalde gft in Niel blijkt echter sterk verontreinigd. Omdat correct gesorteerd gft zo belangrijk is, zal het gemeentebestuur onderzoeken hoe dit beter kan.  

Om afvalzakken en gft-containers het hele jaar door schoon en fris te houden, heeft IGEAN een heleboel praktische tips verzameld, terug te vinden op https://www.igean.be/properecontainer. IGEAN zal samen met het gemeentebestuur een campagne opzetten om de inwoners hierbij op weg te helpen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is