Milieu

Nieuws over dit onderwerp

Nielse leerlingen maken bijenhotels!

Bijen hebben als bestuivers een cruciale rol in de natuur, maar ze vinden alsmaar moeilijker voedsel en een geschikte nestplek. Daarom daagde ons lokaal bestuur de Nielse scholen uit om naar …