Openbaar groen

Nieuws over dit onderwerp

“Natuurlijk” Niel een stapje dichterbij

  In een eerste stap worden de bomen en de groen plantsoenen op het openbaar domein, alsook het straatmeubilair en de verkeersborden geinventariseerd.  Schepen van Openbaar Groen en Openbaar Domein,  …