Openbaar groen

Nieuws over dit onderwerp

“Natuurlijk” Niel een stapje dichterbij

  In een eerste stap worden de bomen en de groen plantsoenen op het openbaar domein, alsook het straatmeubilair en de verkeersborden geinventariseerd.  Schepen van Openbaar Groen en Openbaar Domein,  …

Gemeente zet schapen in voor ecologisch bermbeheer

 Wie dezer dagen langs de Kwaede Wielstraat passeert, heeft ze waarschijnlijk al opgemerkt: de kudde van zo’n 150 schapen die de bermen begrazen. Het gaat om een proefproject van de gemeente om het …