Zomerschool in Niel

Op 24 juni 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het lokaal bestuur van Niel gaat in samenwerking met de Provincie Antwerpen in op de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om een Zomerschool te organiseren.

Het doel van een Zomerschool is het maximaal vermijden dat leerlingen na de Coronacrisis met een leerachterstand in het volgende schooljaar dienen te starten. Dit alles zal een combinatie worden van gericht leren gecombineerd met sport en spel. Het blijft immers wel vakantie.

 

Schepen van onderwijs Eddy Soetewey: “Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn tijdens de Coronacrisis keihard blijven doorwerken. Ze gebruikten hiervoor afstandsonderwijs maar ook takenbundels die zelfs aan huis geleverd werden. Er zijn bijzonder grote inspanningen gedaan om alle leerlingen te bereiken en te betrekken maar toch riskeren we leerachterstand. We willen echter iedereen aan boord houden en alle kansen bieden. Vandaar dit laagdrempelig aanbod om extra kansen te bieden”.

Voor Niel richten we ons tot de leerlingen basisonderwijs (vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar lager onderwijs) en de leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs. Voor leerlingen van het basisonderwijs: van 27 juli tot en met 21 augustus. Voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs: van 10 augustus tot en met 21 augustus.

Je vraagt best aan de leerkracht/titularis van je kind of het voor haar/hem aangewezen is.

Eddy Soetewey: “Het was alle hens aan dek om dit op korte tijd georganiseerd te krijgen. Met het sterke team lukte dit echter. Ik hoop wel dat we dit ook in de toekomst op een structurele wijze tijdens de zomermaanden kunnen blijven aanbieden”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is