Verder investeren in Niel, onze parel aan de Rupel!

Dankjewel voor het vertrouwen dat je uitsprak in het gemeentebestuur tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De voorbije jaren hebben we heel hard gewerkt om van Niel voor jou een gemeente te maken waarin het aangenaam is om te leven. Geruggesteund met jouw vertrouwen werken we heel graag verder om van Niel een moderne, duurzame en gezellige gemeente te maken waarop je fier kan zijn. Hoe we dit gaan doen tijdens de volgende bestuursperiode, dat leggen we je heel graag uit op deze pagina.

#FieropNiel

Als gemotiveerde bestuursploeg is hét doel voor de komende jaren: ervoor te zorgen dat jij er bent om in Niel te wonen! Het is een grote ambitie, maar elke Nielenaar is het waard dat wij hier 100% voor gaan!

“Niel: een moderne, duurzame en gezellige gemeente waar je graag thuiskomt.” 

 

De voorbije jaren hebben we enorm geïnvesteerd om van Niel een moderne en gezellige gemeente te maken: nieuwe straten, speeltuinen, jeugdhuis, de omgeving van de sporthal, het dorpsplein... Dit investeringsritme blijven we de volgende jaren aanhouden, zodat we van Niel de gemeente kunnen maken waar jij graag woont, werkt en geniet van je vrije tijd. Kortom de gemeente waarin jij en elke Nielenaar zich thuis voelt.

In deze folder stellen we je alvast de belangrijkste thema’s voor waarrond we zullen werken en geven we je een zicht op de geplande infrastructuurwerken.

We willen vooral eerlijk zijn naar jou toe. Dit nieuwe bestuursakkoord is niet alleen een goednieuwsshow, hoe graag we dat ook zouden willen. We moeten een aantal moedige beslissingen nemen, die er wel voor zullen zorgen dat we met z’n allen kunnen genieten van het resultaat en kunnen zeggen:

wat ben ik #FieropNiel. 

... Een duurzaam Niel

We gaan de klimaatuitdagingen niet uit de weg. Integendeel! We zien het als een uitdaging om van Niel een gezonde en klimaatvriendelijke gemeente te maken.

 • Straatverlichting vervangen door LED verlichting
 • Vergroening van de gemeentelijke voertuigen
 • Jaarlijks 100 bomen bijplanten

... Een proper, warm en sereen Niel

Een gemeente waar je met plezier buitenkomt om te wandelen en je te amuseren of net om tot rust te komen. 

 • Doorgedreven vernieuwing openbaar domein
 • (Her)aanleg ets- en voetpaden
 • Heraanleg begraafplaats 

... Een mobiel Niel

Voetgangers en fietsers zijn koning in Niel. Voor hen rollen we dan ook graag het rode fietspad uit, zorgen we voor een veilige schoolomgeving en werken we zwarte punten weg. 

 • Uitbouw mobipunt station en uitrol netwerk van (elektrische) mobiliteitsdeelsystemen
 • Doortrekking fiets-o-strade richting Schelle
 • Ijveren voor meer en latere treinen en waterbussen 

... Een veilig Niel

Het moet voor elke Nielenaar aangenaam zijn in onze gemeente. Daarom zetten we onze diensten optimaal in om jou te helpen in nood, maar ook om ongewenst gedrag te bestraffen. 

 • Behoud brandweerkazerne in Niel
 • Overlast actiever bestraffen met GAS boetes
 • Verhoogde aanwezigheid politie in het straatbeeld 

... Een levendig Niel voor jong en oud

Nieuwe sportinfrastructuur, ondersteuning van het verenigingsleven, nieuwe belevingsruimte op straat voor jong en oud. Kortom: het wordt de moeite om buiten te komen. 

 • Ondersteuning burgerprojecten en participatie
 • Lokale economie en detailhandel versterken in nieuwe handelskern
 • Extra budget voor evenementen: sport, cultuur en jeugd 

... Een digitaal Niel

Voor elke grote uitdaging zoeken we uit hoe technologie ons hierbij kan helpen. Onze focus hierbij ligt op een efficiënte communicatie. 

 • Niel Smart City: technologie gebruiken om onze diensten efficiënter en klantvriendelijker te maken
 • Niel.be uitbouwen tot een extra gemeentehuis 

... Een sociaal Niel

Iedereen moet kunnen genieten van onze gemeente. Daarom gaan we prioritair de strijd aan tegen kinderarmoede en activeren en begeleiden we Nielenaren die op zoek zijn naar een job. 

 • Laagdrempelige kinderopvang, huiswerkbegeleiding en taalondersteuning
 • Aandacht voor diversiteit via werkgroepen en acties
 • Inzetten op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 

... Een groen en leefbaar Niel

Waar je ook woont in Niel, je moet kunnen genieten van het groen en de open ruimte. 

 • Verankering van de groengebieden: Niels Broek, de Walenhoek en het Hellegatbos
 • Masterplan: opwaardering openbaar groen
 • Wegwerken van verwaarloosde plekken 

... Een financieel gezond Niel

Investeringen zijn nodig, maar hoe gaan we deze betalen? In de eerste plaats kijken we hier als gemeentebestuur naar onszelf zodat we efficiënter en goedkoper kunnen werken. Daarnaast maken we werk van een vernieuwd en eerlijk belastingsysteem: 

Herziening onroerende voorheffng 

In Niel betalen we gemiddeld maar liefst 60% minder onroerende voorheffing dan in andere Vlaamse gemeenten. Klinkt goed, maar als je weet dat de helft van het gemeentebudget afhangt van deze heffing, dan begrijp je dat dit onhoudbaar is. Deze achterstand komt door de historische context van Niel, maar ook omdat de gegevens in het kadaster niet kloppen. Zo zou één op de drie huizen in Niel niet beschikken over een badkamer of centrale verwarming. Met de winter voor de deur hopen we van harte dat deze cijfers onjuist zijn. We gaan er dan ook werk van maken om deze gegevens aan te passen en ook de kloof met de rest van Vlaanderen te dichten. 

Overlast wordt extra belast

We voeren een eigen Nielse taxshift in waarbij we sluikstorten, leegstand, verkrotting, milieu- vervuiling en het ontbreken van conformiteits- attesten extra belasten. 

Verlaging van de aanvullende persoonsbelasting (APB) 

Belastingen verlagen om meer over te houden. We horen je denken: “geef die schepen van financiën een nieuw rekenmachine”. Toch kunnen we door de groei van de Nielse bevolking de APB laten dalen van 8% naar 7,8% en er hetzelfde aan overhouden. En zo hou jij wat meer over op jouw loonbrief.