Gio Huybrechts

Ik ben 24 jaar en woont reeds 2 jaar in Niel.

Ik ben altijd Vlaams-nationalist geweest en volgde het Nielse bestuur sterk sinds ik hier woonachtig ben. Ik ben erg overtuigd van de daadkracht en de verwezenlijkingen van N-VA Niel en stelde me dan ook kandidaat voor het bestuur. Ik neem meteen de sprong naar het voorzitterschap maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze sterke ploeg samen zullen werken naar een nieuw succes in 2024 met de volgende gemeenteraadsverkiezingen.